ก่อนจะเป็นทาวเวอร์ออฟลอนดอน ทัวร์อังกฤษ

ก่อนจะเป็นทาวเวอร์ออฟลอนดอน ทัวร์อังกฤษ

สำหรับโปรแกรม ทัวร์อังกฤษ ได้รับการบูรณะ โดยมีการนำหินมาทดแทนแทน ทำให้มีความแข็งแกร่งและงดงามมากยิ่งขึ้น พร้อมกับกลายเป็นหอคอยสีขาวที่เป็นหินที่เก่าแก่ที่สุดในของประเทศอังกฤษในยุคแรก นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในให้ยังมีที่พักสำหรับกษัตริย์ ซึ่งส่วนนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อปี ค.ศ. 1100 แต่ทว่าปราสาทแห่งนี้นั้น ตอนปรับปรุงประชาชนได้รับความเดือนร้อนและเกิดความเกลียดชังอย่างมากต่อแนวคิดนี้ ด้วยเพราะทางรัฐมีการเรียกเก็บภาษีที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรุนแรง ถึงแม้ว่าจะดูหรูหราก็ตาม ต่อมายุคแองโกล – แซ็กซอนมีการกล่าวไว้ในพงศาวดารประวัติ เดิมว่าในช่วงปี  1097 ข้อมูลทัวร์อังกฤษ กษัตริย์วิลเลียมที่สอง นั้นได้มีพระราชดำรัชสั่งให้สร้างผนังขึ้นโดยรอบ ๆ หอคอยแห่งลอนดอน ตลอดทางโค้งรอบทิศตะวันตกเฉียงเหนือและด้านข้างของปราสาทรวมถึงระหว่างกำแพงโรมันและแม่น้ำ รวมถึงโครงสร้างของเมือง ยังมีการเรียกเก็บที่ดินถูกริบและแจกจ่ายในหมู่ชาวนอร์ ซึ่งมันนำพาให้ชาวยิวหลายร้อยคนด้วยเหตุผลด้านการเงิน จนทำให้ชาวยิวต้องใช้หอคอยเป็นที่หลบภัยเมื่อถูกคุกคาม หลังจากเกิดความรุนแรงด้านการบริหารงานเช่นนี้อย่างไม่เป็นธรรม จนเกิดเป็นเรื่องที่มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในปี ค.ศ. 1135 จนผู้คนจำนวนมากต้องออกจากประเทศอังกฤษ  เรื่องราวตำนานมากมายถูกกล่าวขาน จากหลากหลายแหล่งที่มา ซึ่งต้องใช้วิจารณาญานในการศึกษาหาข้อมูลทีถูกต้อง หากมีโอกาสแนะนำควรไปเยือนเมืองลอนดอน ทัวร์อังกฤษและแวะเยี่ยมหอคอยแห่งนี้ จะได้พบข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการสื่อสารจากคนพื้นถิ่นได้ดีกว่า ทัวร์อังกฤษ เป็นอีกหนึ่งที่อาจช่วยให้การเดินทางไปดูความงดงาม รวมถึงสัมผัสบรรยากาศต่างๆได้ง่ายมากขึ้น ขอบคุณโปรแกรมทัวร์ยุโรปจาก caffetriestedowntown