ความรู้เบื้องต้นการเดินทางมาทัวร์ญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวและความสวยงามของน้ำแข็งกัน

ความรู้เบื้องต้นการเดินทางมาทัวร์ญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวและความสวยงามของน้ำแข็งกัน

นอกจากสภาพอากาศอันหนาวเหน็บจะทำให้เกิดหิมะตกปกคลุมไปทั่วบริเวณซึ่งอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ยังจะส่งผลให้น้ำจับตัวกลายเป็นน้ำแข็งและก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แสนจะงดงามราวกับประติมากรรมหาชมได้ยากยิ่ง วันนี้ทางเราเลย มีเกร็ดความรู้เบื้องต้นของสภาพอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้ให้ได้เตรียมความพร้อมกัน

และจะมีเพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้นในประเทศญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น สามารถจะสัมผัสความอัศจรรย์นี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นน้ำแข็งที่เคลื่อนมาเที่ยวชายฝั่งของฮอกไกโดหรือเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กๆที่เรียกว่า Juhyo มักเกิดขึ้นในแถบภูเขาสูงที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียสจะมีสายลมพัดอ่อนๆเป็นรองน้ำแข็งที่เกาะตัวตามต้นไม้ทุ่งหญ้าจนได้รับสมญานามหนึ่งว่า ice monster  แต่ในทางกลับกันถ้าเก็บน้ำแข็งมีขนาดใหญ่มากชาวญี่ปุ่นมักนิยมเรียกว่า Sohyo

นอกจากนี้น้ำแข็งย้อยที่เกิดจากการไหลตัวและแข็งตัวติดกับก้อนหินย้อยลงมาเป็นแท่นน้ำแข็ง ลักษณะนี้จะมีหินงอกออกมาหรือหินย้อยขึ้นตามในถ้ำหินปูน เช่นเดียวกันสายน้ำที่เคยไหลผ่านน้ำตกต่างๆ ก็จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศอันเยือกเย็นต่อตัวกันเป็นน้ำแข็งที่เย็นเยือก บางสถานที่ที่มา ทัวร์ญี่ปุ่น สามารถที่จะเดินบนน้ำแข็งได้ตามลำธาร แต่ทางที่ดีไม่ขอแนะนำให้เดินเพราะน้ำหนักตัว อาจจะทำให้น้ำแข็งที่ก่อตัวแตกสลายลงและเราอาจจะจมลงไปในน้ำ ดังนั้นไม่ว่าสภาพอากาศจะหนาวเย็นสักเพียงใดก็ตาม เมื่อถึงฤดูหนาวข้อระมัดระวังในการเดินทางควรศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเพราะความงดงามที่ซ่อนไว้อยู่ในธรรมชาติแม้จะสวยงามดูดีและค้นหาก็ไม่ควรประมาทในการเดินทางเที่ยวชม

จากข้อมูลของกรมอุตุวิทยาของประเทศญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่า มีความคาดคะเนที่ตรงและเชื่อถือได้เป็นอย่างดี จากการทำสำรวจและเก็บสถิติค่าเฉลี่ยทุกๆ 30 ปีพบว่าในตอนที่หิมะตกอย่างต่อเนื่องหิมะจะทับถมกันเป็นอย่างสูงหลายเมตรโดยปกติเราจะวัดปริมาณการทับถมของขี่ม้าโดยดูจากสภาพอากาศและพื้นดินขึ้นมาเท่าไรปริมาณของหิมะที่ตกในแต่ละวันและแต่ละสถานที่นั้นจะมีความแตกต่างออกไปส่วนนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศและปัจจัยสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆในการเก็บมาวิเคราะห์และใช้เป็นการเตือนภัยกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสหิมะของทัวร์ญี่ปุ่น อาจจะต้องเตรียมตัวและศึกษาสภาพอากาศและสถานที่ก่อนออกเดินทางกันให้ดีนะครับ